PRAVIDLA FORA

Vytvořeno Před 2743 dny #1
Dafne
BOARD ADMIN


PRAVIDLA FÓRA 4Story.cz


 
Každý registrovaný uživatel při používání těchto stránek souhlasí s následujícími Pravidly fóra, stejně tak jako s VOP a Pravidly hry, a zavazuje se k jejich dodržování.
 
A. Všeobecná pravidla
 
1) Jazyk na webu 4story.cz je omezen (nebude-li stanoveno jinak) na český, slovenský a anglický. Psaní v jazyce jiném, než je uvedeno, bude trestáno.
 
2) Žádáme vás, abyste zakládali nová vlákna ve správných sekcích fóra. Pročtěte si prosím popisky jednotlivých sekcí, abyste věděli, kam nejlépe umístit své vlákno.
Uživatelé, kteří budou neustále zakládat vlákna ve špatné sekci, budou blokováni. Moderátorský tým může taková vlákna přesunout, ba dokonce i odstranit.
 
3) Svému vláknu dejte prosím co nejpřesnější název.
Špatné příklady jsou: "Pomoc", "Co to je" či "Postava", naopak dobré příklady jsou: "Svitek návratu nefunguje", "Problém se stáhnutím klienta", nebo "Nabízím široký meč, Lapiris-Valorián".
 
4) Pokud máte nějaké potíže (s hrou, či potřebujete poradit), nevkládejte tyto dotazy do vláken jiných uživatelů, ale založte si vlastní.
 
5) Mějte prosím na paměti, že stránky jsou přístupné pro širokou veřejnost. Vkládat pornografický, nemorální, rasistický, extrémistický (nábožensky, politicky atd.) nebo jiný nevhodný obsah (text, obrázky, video, odkazy apod.) je přísně zakázáno.
 
6) Prokažte respekt ostatním uživatelům. Nejsou zde tolerovány urážky, osobní útoky a jakákoliv špatná mluva namířená proti ostatním uživatelům.
 
7) Neatakujte jiné uživatele kvůli jejich pravopisu. Pokud máte problém jejich příspěvky přečíst nebo jejich příspěvkům nerozumíte, nahlaste tyto příspěvky moderátorům pomocí tlačítka "Nahlásit".
Přesto žádáme všechny uživatele, aby psali spisovně a srozumitelně. Tak, aby jejich příspěvek ostatní snadno pochopili.
 
8) Urážky, pomluvy či útočné příspěvky/vlákna namířené proti členům týmu 4Story.cz či týmu jako takovému, nebudou v žádném případě tolerovány. Autor těchto příspěvků bude okamžitě potrestán. Trest může být v rozmezí několika dní až permanentní, dle závažnosti prohřešku. Nevhodné příspěvky budou odstraněny.
 
9) Žádáme vás, abyste respektovali autorská práva. Nepoužívejte nebo neodkazujte na autorsky chráněný materiál bez povolení třetí strany. Nepřispívejte ani se nevyptávejte na informace týkající se "warezu" (ilegálního softwaru), cracků apod.
 
10) Stránky nejsou veřejné tržiště. Není zde povoleno nabízet či propagovat produkty nebo služby (za peníze apod.). Odkazovat na stránky vedoucí k osobnímu zisku také není povoleno. Zveřejnění soutěží týkajících se 4Story a pořádaných na externích stránkách musí být povoleno Board Adminem.
 
11) Reklamní a verbovací odkazy do jiných online her nejsou povoleny, kromě her provozovaných Gameforge AG. Rovněž žádáme, abyste hry jiných poskytovatelů nezmiňovali (to se týká zejména názvů her, herních serverů apod.). Vyhněte se prosím také zveřejňování obrázků, videí atd., kde jsou jiné online hry než hry provozované Gameforge.
 
12) Nepoužívejte v příspěvcích nadměrné množství obrázků, otazníků, vykřičníků a jiných znaků. Zbytečně nepoužívejte CAPS LOCK (psaní velkými písmeny). Mimo sekci Kecárna není povoleno modifikovat písmo barvou či velikostí. Takovéto příspěvky mohou být bez upozornění upraveny. Zvláštní výjimku na používání barvy může udělit Board Admin (mají ji např. členové Týmu).
 
13) Zveřejnění hráčských jmen, důkazních materiálů (obrázků a videí), poskytnutých hráči, je zakázáno. Pokud jsou takovéto příspěvky založeny na žalování/udání hráče, pak se takovéto příspěvky rozcházejí s Pravidly hry a VOP. Výjimku tvoří příspěvky členů 4Story.cz Týmu, které slouží k vyšetřování nebo oznámení (například BANlist).
 
14) Spam (reklamní a bezpředmětné příspěvky) není povolen. To samé se týká zpráv, které nepřispívají k danému tématu, zpráv obsahující méně než tři slova nebo jen nesmyslné znaky. Obcházení pravidel přidáním výrazů typu "slovo ať nemám ban", bude považováno za spam. Pravidlo tří slov neplatí v sekci "Kecárna".
Pokud se někdo proviní spamem, prosíme, nereagujte na onen příspěvek. Toto by mohlo vypadat jako další spam. Namísto toho použijte tlačítko "Nahlásit".
 
15) Dvojité příspěvky nejsou dovoleny, pokud chcete cokoliv přidat k Vašemu stávajícímu příspěvku, použijte tlačítko "Upravit". Výjimkou je vlákno s nezodpovězenou otázkou, kdy můžete použít tzv. bump - z anglického "bring up my post". Ale pozor, nepřehánějte to s bumpováním, 1x denně je víc než dost! Jestliže jste ve svém příspěvku cokoliv zapomněli zmínit a Váš příspěvek už nejde upravit, můžete se obrátit na některého moderátora s prosbou o doplnění vašeho příspěvku.
 
16) Pro sekce "Tržiště", "Kecárna a "Fan tvorba" platí zvláštní pravidla uvedená v dané sekci.
 
17) BANy, či jiné postihy z fóra, IRC či ze hry, ať už své nebo cizí, není povoleno diskutovat zde na stránkách. K tomuto použijte veškeré poskytnuté kontakty na členy týmu 4Story.cz (viz Jak kontaktovat GM).
 
18) Zveřejnění osobních údajů ostatních uživatelů (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště, fotografie, IP adresa apod.) je zakázáno.
 
19) Prosíme, respektujte soukromí uživatelů. Je zakázáno zveřejňovat soukromou korespondenci bez svolení všech jejích účastníků.
 
20) Je zakázáno navádět k porušování Pravidel hry (či jiných her provozovaných Gameforge AG - v tomto případě bude předáno do příslušné komunity s návrhem na potrestání), Pravidel fóra a nebo VOP. Zveřejnění návodů jak pravidla obejít (video atd.) je taktéž zakázáno.
 
21) Fórum podléhá zákonům ČR.
 
22) Tlačítko "Nahlásit" můžete použít ke kontaktovaní moderátora za účelem nahlášení příspěvku, jenž porušuje pravidla, případně za účelem prosby o úpravu vašeho příspěvku (uzamčení, přesunutí atd.) Nezneužívejte však této možnosti. Zneužívání tlačítka "Nahlásit" může být trestáno. Ke kontaktu moderátorů za jiným účelem slouží Podpora.
 
23) Vlákna, která budou déle jak 60 dní neaktivní, budou uzamčena.
 
B. Avatary
 
1) Na avatary se vztahují pravidla fóra.
 
2) Nevhodné avatary budou automaticky odstraněny a uživatel potrestán.
 
3) Napodobení avataru člena Týmu se bude považovat za vydávání se za člena Týmu a bude potrestáno.
 
C. Podpisy
 
1) Na podpisy se taktéž vztahují pravidla fóra.
 
2) V podpise lze mít maximálně 10 smajlíků.
 
3) Podpisy, které budou v rozporu pravidly, budou změněny, případně smazány a uživatel bude potrestán.

Dafne1.png
Chceš vědět, jaká potvora se skrývá v Tvé runě? Mrkni SEM nebo mi napiš na Dafne@4story.cz

Vytvořeno Před 2743 dny #2
Dafne
BOARD ADMIN


Pravidla pro udělování trestů:

Prohřešky jsou rozděleny dle závažnosti na:
Lehké (drobná porušení pravidel)
Těžké (hrubá a velmi hrubá porušení pravidel)

Za některé závažné prohřešky se dává rovnou permanentní BAN.

Lehké prohřešky (1 bod)
Diskuze o BANech/trestech
Doublepost/Duplicitní vlákno
Obecné porušení pravidel fóra
Opakované přispívaní do špatné sekce
Spam/Offtopic
Zneužití tlačítka "Nahlásit"


Těžké prohřešky (2 body)
Flame/Trolling/Insult/Vulgarita
Nevhodný obsah

Extrémní porušení pravidel fora (perm. ban)
Insult Týmu/člena Týmu (perm. ban)
Porušení VOP/zákonů ČR (perm. ban)
Šíření škodlivých/nelegálních programů (perm. ban)


Krom toho může být udělen individuální trest, kde moderátor konkretizuje druh provinění zde neuvedené.

Žádné tresty nejsou a nebudou odpouštěny.

Přehled délky BANů:
1 bod...... délka BANu: 3 hodiny
2 body..... délka BANu: 8 hodin
3 body..... délka BANu: 18 hodin
4 body..... délka BANu: 30 hodin
5 bodů..... délka BANu: 3 dny
6 bodů..... délka BANu: 5 dní
7 bodů..... délka BANu: 10 dní
8 bodů..... délka BANu: 20 dní
9 bodů..... délka BANu: 30 dní
10 bodů.... délka BANu: permanentní BAN (trvalý)

Lehké prohřešky jsou ohodnoceny jedním bodem, těžké prohřešky jsou ohodnoceny dvěma body. To znamená, že pokud Váš první trest bude například za spam (1 bod), systém Vám udělí BAN na 3 hodiny (1 bod celkem). Pokud Vám druhý trest bude udělen kupříkladu za vulgaritu (2 body), systém nastaví BAN na délku 18 hodin (1+2=3 body celkem).

Proti udělenému trestu se máte právo samozřejmě odvolat, pokud se cítíte nevinní. V tom případě nejdříve kontaktujte člena Board týmu, který daný trest udělil, pokud neuspějete, nebo vám neodpoví do 48 hodin, kontaktujte jeho nadřízeného. Kontakt provádějte prosím přes Ticket systém, IRC či email, protože veřejná diskuze o prohřešcích není dovolena (viz. bod 17 Pravidel fóra).

Konečná délka trestu se může změnit (přeBANovat) v závislosti na situaci a rozhodnutí týmu moderátorů.

Dafne1.png
Chceš vědět, jaká potvora se skrývá v Tvé runě? Mrkni SEM nebo mi napiš na Dafne@4story.cz

Vytvořeno Před 2743 dny #3
Dafne
BOARD ADMIN


V souvislosti s nově zavedenými funkcemi proběhla úprava pravidel fóra. Vezměte prosím změny na vědomí. Tato pravidla vstupují v platnost 1. února 2013.

Dafne1.png
Chceš vědět, jaká potvora se skrývá v Tvé runě? Mrkni SEM nebo mi napiš na Dafne@4story.cz

Přihlásit Už jsi zaregistrovaný?
Registrovat Ještě nemáš účet?

Přihlášením souhlasím s VOP.

Je jednoduché se zaregistrovat a je to zdarma.

Jednoduše zadej svou emailovou adresu a můžeš okamžitě začít!

Tvé dočasné heslo bude zasláno na tebou zadanou adresu.


Ve hře jsou platné naše Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů.