[HRA] AKO VYTVORIME KLAN, FUNKCIE, TVORBA KLANOVEHO ZNAKU

Vytvořeno Před 1626 dny #1
(SBM)Chattron
Žádná postava

Klan môžme založiť  po dosiahnutí 20 levelu hráča v hlavnom meste u NPC Administrátora klanu.

Markut Derion: NPC Benik - odkaz na presné miesto na mape kde sa nachádza
02294040022895806448.jpg
 
Keter Valorián: NPC Gimel - odkaz na presné miesto na mape kde sa nachádza
39060048652058320211.jpg
 
Tebekut Gor: NPC Batinak - odkaz na presné miesto na mape kde sa nachádza
67781099258323229634.jpg
 
 
Klan zrušíme u príslušných NPC, zvolíme zrušiť klan a rozpustí sa za 7 dní. Počas tejto doby nemôžete naberať nových hráčov...
 
Alebo za pomoci príkazu: /disorg

80542477276268314455.jpg


Hra <<< info>>> Návody <<< info>>> Fórum

Vytvořeno Před 1626 dny #2
(SBM)Chattron
Žádná postava

Klan je spoločenstvo hráčov jedného národa. S každým novým členom sa klan rozrastá a stúpa jeho lvl. A môže dosiahnuť maximálneho počtu 100 hráčov a maximálny 10 lvl klanu.
 
Level klanu automaticky stúpa s počtom hráčov a pridelených bodov skúsenosti, ktoré hráči nazbierali. Alebo klesne pri odchode hráčov avšak body skúsenosti ostávajú.
Čím vyšší level tým viac vymožeností má klan. Od 3 lvl sa otvára banka klanu a na 10 lvl je možnosť uskladniť až 16 itemov bez poplatku.
Žoldnierov môžme naberať od 5 levelu klanu. (viz.tabuľka dole)
 
Mistr menuje svojich 2 zástupcov, prijíma/vypovedá členov, prideľuje tituly, vytvára oznámenie v klane, vytvára znak, rozdeľuje odmeny/BU, len on vypovedá žoldnierov z klanu s odmenou, vyberá a vkladá itemy z klanovej banky, iba on môže nosiť titul Kníže
 
Zástupci pomáhajú svojmu mistrovi viesť klan, prijímajú nových členov môžu ich vypovedať z klanu, naberajú žoldnierov a môžu im prideliť odmenu vo forme BU alebo str, môžu vytvoriť nábor hráčov/žoldnierov na nasténke (Fóre klanov), vyberať a vkladať itemy z klanovej banky.
 
Klanové sekcie, záložky:
 
Okno klanu otvoríme stlačením G.- klan1.jpg
 
Shrnutí

Napravo je prehľad oznamení, ktoré postuje iba Mistr klanu.(napr. informácie o klane, pripomína pravidlá, TS komunikácia, pôžičky-dlžoby, eventy, rozlúčenia, rôzne inštrukcie atd....)
 
Odmeny - prehľad posledných pridelených BU, Odmeniť člena
Príkaz - za pomoci príkazov si vedenie spravuje klan. Príkazy píšeme do chatovacieho okna:
Obrázok:
klan2.jpg
- na diaľku prizve hráča do klanu: /ginvite meno hráča  
- prizve žoldniera do klanu: /minvite meno hráča
- zmení mistra klanu: /cmaster meno hráča  (presne veľké/malé písmena nicku)
(príklad: /cmaster JanKo3)
- zvolí zástupcu klanu: /setsubmaster meno hráča  (presne veľké/malé písmena nicku) 
/g - klan chat
/t - žoldnér chat
/r - raid chat
/p - skupinový chat

 
 
Znak - tvorba klanového znaku, vidí a vytvára iba Mistr
Body úspechu - hráč vkladá svoje body úspechu (BU), vložené body úspechu sa dajú vziať tým, že sa niekomu pridelia ako odmena
Poklad klanu - hráč vkladá striebra, goldy do klanu, vložené herné peniaze sa vyberú z klanu tým, že sa nimi odmenia žoldák/žoldáci
Body zkušeností - vkladanie BZ - XP, vložené body skúsenosti  sa nedajú vziať z klanu
Opustiť klan - zástupcovia a členovia môžu kedykoľvek opustiť klan
 
Šľachtické tituly:
Mistr v závislosti na levelu klanu môže prideliť tituly svojím členom.
Ako baron, vicehrabě, hrabě, markýz.
 
10.lvl - Mistr = Kníže, 7x baron, 5x vicehrabě, 1x hrabě, 1x markýz
9.lvl - Mistr = markýz, 6x baron, 4x vicehrabě, 2x hrabě
8.lvl - Mistr = hrabě, 5x baron, 3x vicehrabě
7.lvl - Mistr = hrabě, 4x baron, 2x vicehrabě
6.lvl - Mistr = vicehrabě, 3x baron
5.lvl - Mistr = vicehrabě, 2x baron
4.lvl - Mistr = baron
3.lvl - Mistr = baron
1.-2.lvl - žiadne tituly v klane
 
Tabuľka:
klan3.jpg
 
Člen klanu - zoznam/prehľad členov v klane charakter, level, posledná aktivita v hre alebo aktuálne miesto v hre.Prehľad získaných bodov za posledný deň/týždeň vo vojnách.
V tejto sekcii vedenie klanu uskutočňuje zmeny u hráčov. Kliknutím na  člena sa zobrazia voľby odmeny, vypovedať z klanu...,pri výbere v stĺpci Titul povýšenie do sľachtických titulov.
klan4.jpg
 
Žoldák - zoznam žoldnierov
 
Vstoupit - aktuálny uchádzači o členstvo v klane alebo o žold
 
Válka - komplexný prehľad zjednotenej misijnej oblasti, pevností, zámkov, Avalanská záhrada, Bitva svetov
Tú zistíte (dátum, čas) kedy sa najbližšie koná nasledujúca vojna o misijnú oblasť - TD, zámky, válečne oblasti (ardir, hesed, gebru, tyco, undred), vojna v Avalanskej nebeskej záhrade a Bitva svetov. Výberom bitvy a kliknutím sa zobrazí informačné okno a vpravo dole ikona /Presun/ Vás zavedie do danej bojovej oblasti.
klan4a.jpg

Klanová schopnost- členovia klanu majú možnosť aktivovať a vylepšovať tieto schopnosti v závislosti na ich postavení v klane

Po aktivácii určitej klanovej schopnosti, je doba používania 30dní.Na ďalšie predĺženie sú potreba body úspechu (BU).Člen klanu predlžuje iba svoje schopnosti a Mistr klanu predlžuje schopnosti pre mistra a zástupcov.

Detaily: Body schopností klanu a individuálne body schopnosti člena sa získavajú po naplnení čiary s bojovými zkúsenosťami. Vrchná čiara je pre celý klan a spodná čiara pre daného člena.Za každé naplnenie čiary sa získava 1 bod schopností. Po získaní bodov si člen klanu môže vylepšiť svoje schopnosti, Mistr klanu vylepšuje schopnosti mistra a zástupcov.
Zakaždým keď sa schopnosť vylepší jej doba používania sa predĺži o 7 dní.

Bojové skúsenosti klanu a individuálne bojové skúsenosti členovia klanu zbierajú v PVP boji, zabíjaním nepriateľov, dobývaním pevností a misijných oblastí, na bitevnom poli(BG), v Bitve svetov(BS) a tým zvyšujú celkovú úroveň klanu aj seba.

klan5.jpg
klan6.jpg


Hra <<< info>>> Návody <<< info>>> Fórum

Vytvořeno Před 1626 dny #3
(SBM)Chattron
Žádná postava

Ako vytvoríme klanový znak?
 
Potrebujeme 30.000 bodov úspechu (BU) a vytvoriť ho môže iba Mistr klanu, pri tvorbe znaku si na postave /mistra/ s plášťom ukážeme aj Náhled pred dokončením.
Skúšame rôzne motívy... keď sme spokojný potvrdíme registrace dokončena. Upozorňujem, že po stlačení tlačítka /registrace dokončena/ sa neobjaví varovanie a rovno sa odpočíta 30.000 bodov.
 
41087462605819089418.jpg
 
14484028057584790090.jpg

Ako si dáme klanový znak na svoj plášť?

Nájdeme NPC administrátora klanu, podľa národa kde sme:
Markut Derion: NPC Benik
Keter Valorián: NPC Gimel
Tebekut Gor: NPC Batinak

Pravým klikom myši na NPC sa nám ukáže ponuka plášť, do okienka vložíme takmer hociaký plášť +0 až +28, potvrdíme ok.
Ak už nebudete chcieť mať znak na plášti obnovíte ho na pôvodnú farbu, dizajn u príslušných NPC ponukou obnoviť plášť.

Na plášť vojevůdce, bojujícího, svatého rytíře, pionýra nie je možné preniesť znak klanu.


Hra <<< info>>> Návody <<< info>>> Fórum

Přihlásit Už jsi zaregistrovaný?
Registrovat Ještě nemáš účet?

Přihlášením souhlasím s VOP.

Je jednoduché se zaregistrovat a je to zdarma.

Jednoduše zadej svou emailovou adresu a můžeš okamžitě začít!

Tvé dočasné heslo bude zasláno na tebou zadanou adresu.


Ve hře jsou platné naše Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů.