[HRA] VYLEPSOVANI, ZUSLECHTOVANI, VYROBA SPERKU, ZMENA VZHLEDU ITEMU A PREVOD STUPNE VYLEPSENI

Vytvořeno Před 1619 dny #1
(BM)Garett
SUPER MODERATOR


Vylepšení

Zbroj, zbraně a některé náhrdelníky můžete vylepšit z +0 až na +28. S každým vylepšením má daná věc lepší vlastnosti (větší obrana v případě zbroje a náhrdelníků, útok v případě zbraní, životnost jak u zbraní, tak u zbroje). Zbroj a zbraně mají navíc od +17 zvláštní efekt.Vylepšovat můžete buď u specializovaného NPC v hlavním městě (Markut: Boyd, Keter: Risha, Tebekut: Bachikip) nebo kdekoliv v Iberii pomocí ikonky kovadliny, kterou najdete v pravé horní části obrazovky.
 

90855357812498853583.jpg

Po kliknutí na jakoukoli položku ze seznamu se Vám otevře vylepšovací okno, pomocí kterého můžete vylepšovat, snižovat, zušlechťovat, vytvářet šperky, mazat magie na itemech, snižovat level na použití itemu, mazat zušlechtění itemu, obarvovat pláště, měnit efekty na výzbroji a zbraních, zvyšovat obranu na brněních a poškození na zbraních pomocí drahokamů a převádět vylepšení itemu na jiný.
 
 

87586883094789147006.jpg

Do středového okénka se dává vylepšovaný předmět, do okénka napravo vzorec pro vylepšení a do zbylých dvou štěstí a výtažek. Předměty tam můžete přetáhnout z batohu a potvrdit je kliknutím (malá ikonka se vám objeví nad na lištou, kde máte kouzla) nebo rozkliknout + u okénka s předmětem a z vysovací lišty vybrat předmět, který je opět třeba potvrdit kliknutím. Pro snížení vylepšení o jeden stupeň se používá Svitek uvědomění. Pro vylepšování lze použít tyto vzorce:

Vzorec učedníka (vylepší item max. o 1 úroveň)
Vzorec tovaryše (vylepší item max. o 3 úrovně)
Mistrovský vzorec (vylepší item max. o 3 úrovně)

Není jisté, že se vylepšení povede, pokud vylepšení selže, předmět ztratíte. Abyste ho neztratili, můžete si od ostatních hráčů nebo za měsíční kameny koupit Výtažek přežití, Střední výtažek přežití nebo Větší výtažek přežití. Jeden z výtažků je třeba po neúspěšném vylepšení použít znovu. Stejně tak Štěstí (100%), Štěstí (150%), Štěstí (200%) nebo Štěstí (300%)která zvyšují možnost na úspěšné vylepšení (taktéž je seženete od ostatních hráčů, z různých truhel nebo za MK). Při použití Výtažků přežití se při neúspěchu úroveň předmětu může zmenšit až o 2 úrovně. Pokud používáte štěstí a výtažek, tak musíte vždy před dalším pokusem o vylepšení znovu "nakliknout" štěstí a výtažek protože vám oba tyto pomocné předměty po neúspěšném vylepšení zmizí. Jen tak od sebe se vám tyto pomocné předměty nikdy neaktivují. Jedna z nejdůležitějších věcí před začátkem vylepšování je: Vždy zkontrolovat, že jsou pomocné předměty aktivní (malá ikonka se zobrazuje nad lištou, kde jsou umístěná kouzla).
 
Pokud používáte:

Výtažek přežití - vylepšení předmětu nemůže klesnout pod +11.
Střední Výtažek přežití - vylepšení předmětu nemůže klesnout pod +15.
Větší Výtažek přežití - vylepšení předmětu nemůže klesnout pod +19.

Garett_Xmas.png

Pravidla hry Pravidla fóra Pravidla IRC VOP

Vytvořeno Před 1619 dny #2
(BM)Garett
SUPER MODERATOR


Výroba šperků

Tzv. magii můžete přidat na šperky, zbroj a zbraně. Čím vyšší level vaše postava má, tím je vyšší šance, že se na špercích objeví lepší atributy. Přenos magie může proběhnout ve dvou fázích u stejného NPC jako při vylepšování, nebo zase kdekoli v Iberii pomocí ikonky kovadliny. Jediný rozdíl je v tom, že zvolíme záložku začarování.

1. Na věc bez atributů použijete Vzorec velmistra (nákup u obchodníka). Předmět i vzorec vložíte do vylepšovacího okna. Předměty tam můžete přetáhnout z batohu a potvrdit je kliknutím (malá ikonka se vám objeví nad  lištou, kde máte kouzla) nebo rozkliknout + u okénka s předmětem a z vysouvací lišty vybrat předmět, který je opět třeba potvrdit kliknutím. Při neúspěchu vám zmizí Vzorec velmistra, ale šperk zůstává. Při úspěchu se vám na předmět dodají nějaké atributy, magie je modrá. Vzorec velmistra lze použít pouze na šperk (nebo jinou věc) BEZ atributů a BEZ zušlechtění (0/5 zušlechtěno) a BEZ vylepšení (+0).

2. Na věc s modrou magií (nejčastěji šperk) použijete Vzorec alchymisty. Šperk i vzorec vložíte ke kováři. Při úspěchu obdržíte šperk se zlatou magií. Při neúspěchu vám ale zmizí jak Vzorec alchymisty, tak šperk! Pravděpodobnost úspěchu je malá, ale dá se zvýšit Knihou inspirace, kterou seženete od hráčů, nebo koupíte v Placeném obchodě za MK.
 

30966757616757584700.jpg

Vylepšovatelné šperky padají z mobů v obou úrovních Jeskyně věčného ledu nebo je můžete zakoupit na černém trhu u obhodníka se šperky v hlavní základně. Po přidání magie na šperk je můžete vylepšovat (plusovat) a zvyšovat tak jejich fyzickou nebo magickou obranu.

V zásadě platí čím lepší základní "modrá" magie, tím lepší "žlutý" šperk vám může vyjít. Magie na špercích je F až SSS (SSS je nejlepší).
 
Oficiální seznam maximálních magií na špercích bohužel nemáme. Můžeme vám ale říct, jaké magie jsme vídali na testserveru.
 
Odolnost / Mysl - 44
Inteligence / Síla - 44
Životy / Mana - okolo 650

Garett_Xmas.png

Pravidla hry Pravidla fóra Pravidla IRC VOP

Vytvořeno Před 1619 dny #3
(BM)Garett
SUPER MODERATOR


Zušlechtění

Zbroj či zbraně se zušlechťují kvůli získání lepších magických atributů a větší životnosti. Proces probíhá u NPC Zušlechťovač. Markut: Ratmo, Keter: Hestia, Tebekut: Altopo, nebo zase kdekoli v Iberii pomocí ikonky kovadliny a následného výběru záložky zušlechtění.

Zušlechtit předmět můžete tak, že seženete k zušlechťované věci jedno až tři další činidla, z kterých chcete aby se magie na Vámi zušlechťovaný předmět přenesla. Nejčastěji se k tomu používají dungy z časoprostorů nebo Arkaneova činidla, z kterých následně vyrobíte Znaky seskupování. Arkaneova činidla nebo znaky seskupování můžete sehnat od hráčů, nebo koupí z Placeného obchodu. Není však záruka, že se to vždy povede a také není nutné do všech polí něco vložit, stačí i jeden předmět. Zušlechtění se provádí za účelem zvýšení životnosti (pokud vám záleží na životnosti itemu, je lepší zušlechťovat pomocí sebraných dungů z časoprostorů) dané věci a také aby se na ni přenesly nějaké pěkné atributy. Někdy se již takové zbraně dají nasbírat v instancích a dále se zušlechťují na lepší úroveň (F - E - D - C - B - A - S - SS - SSS, bráno od nejhoršího po nejlepší). Pro zvýšenou šanci úspěšného zušlechtění a přenosu magie lze použít Knihu řemeslných dovedností a Mistrův dopis.
 

69430057936029068395.jpg

Kniha řemeslných dovedností zaručuje úspěch při dalším zušlechťování (žádné magické atributy se však přenést nemusí).
Mistrův dopis až o 300% zvyšuje šanci, že se během zušlechťování přenese na předmět magický efekt.

Pokud se zušlechtění nepodaří, ztratíte peníze, které jste do zušlechtění vložili, stejně tak jako věci, kterými jste chtěli cílový předmět zušlechtit. Čím vyšší je + předmětu, tím vyšší je poplatek za zušlechtění.
 

Oficiální seznam maximálních magií na špercích bohužel nemáme. Můžeme vám ale říct, jaké magie jsme vídali na testserveru.
 
Výskyty útoků na kuši / sekeře - okolo 136
Magický útok na prutu - 274
Znaky seskupování - obrana / magická obrana - 157 nebo 158.

Garett_Xmas.png

Pravidla hry Pravidla fóra Pravidla IRC VOP

Vytvořeno Před 1619 dny #4
(BM)Garett
SUPER MODERATOR


Změna vzhledu itemu

Pomocí svitku přeměny si můžete změnit vzhled vašich zbraní nebo zbrojí. S tímto svitkem se dá přenést vzhled z jedné zbraně/části zbroje na druhou, ale musíte přitom znát určitá pravidla:
 
  • Vzhled jednoho předmětu můžete změnit pouze s pomocí předmětu stejného druhu (například vzhled kuše se dá přenést na jinou kuš, ale vzhled prutu se nedá přenést na sekeru).
  • Nezáleží na tom, jaký mají oba předměty level schopností (například můžete přenést vzhled zbraně s levelem schopností 34 na zbraň s levelem schopností 44).
  • Předmět, ZE kterého se vzhled přenáší, musí být +0 (při přeměně bude zničen). Předmět, NA který se vzhled přenáší, může být vylepšený (třeba i na +28).
  • Předmět, kterému měníte vzhled, bude mít i po procesu přeměny stejný počet drahokamů i stejné bonusy. Změní se mu jen vzhled a jméno. Proto je důležité se při obchodech dívat na základní level schopností předmětu (číslo v rámečku s obrázkem předmětu), který určuje sílu předmětu.
Jak se orientovat v předmětech podle levelů schopností?
 
  • 34 level schopností - s tím to číslem se budete setkávat nejčastěji. Takto jsou označeny takzvané NEPVP předměty, které se dají získat z většiny nestvůr v Iberii (mohou si je obléknout postavy s lvl 34 a více).
  • 38 level schopností - původní takzvané PVP předměty, hráči často označované jako "staré PvP" - před patchem 5.0.1 se daly vyrábět u specialisty výroby. Patří k nim například Rekamiesina róba, Kabát veterána, Rumaparkova zbroj či Arkanův plášť. POZOR! Tyto předměty se po patchi 5.0.1 už nedají vyrobit, ale v nestvůrách se dají najít jejich NEPVP verze (34 lvl)!
  • 40 level schopností - původní takzvané PVP předměty, hráči často označované jako "nové PvP" - před patchem 5.0.1 se daly vyrábět u specialisty výroby. Patří k nim všechny předměty ze setu "Stmívání" POZOR! Tyto předměty se po patchi 5.0.1 už nedají vyrobit, ale v nestvůrách se dají najít jejich NEPVP verze (34 lvl)!
  • 44 level schopností - nejnovější předměty, které se dají vyrábět u specialisty výroby v hlavním městě. Už se nedají nazývat přímo "PVP", protože k jejich výrobě nejsou potřeba Světovody a dají se tedy vyrobit i bez bodů úspěchu. Předměty mají stejný vzhled jako NEPVP předměty pro malé levely - z toho důvodu byl do hry přidán Svitek přeměny, kterým si můžete jejich vzhled změnit.
 

Postup je jednoduchý:

1) Získejte Svitek přeměny (z Obchodu za MK, z Truhly Fénixe, z Truhly mocného Fénixe, z Truhly pokladů časoprostoru, z Vánoční tašky nebo z měsíční krystalové hry)

premena1.PNG

2) Klikněte na ikonku kovadliny a ze seznamu vyberte "Přeměna"

premena2.PNG

3) Vložte zbraň, u které chcete změnit vzhled (to je ta, která vám po procesu zůstane). Poté vložte Svitek přeměny.

premena3.PNG

4) Vložte zbraň, ze které chcete vzhled přenést (to je ta, která bude při procesu zničena).

premena4.PNG

premena5.PNG

PŘEDTÍM

premena6.PNG

POTOM

premena7.PNG

Garett_Xmas.png

Pravidla hry Pravidla fóra Pravidla IRC VOP

Vytvořeno Před 1619 dny #5
(BM)Garett
SUPER MODERATOR


Převod vylepšení

Převést stupeň vylepšení na jiný item stejného typu (sekera -> sekera) můžeme pomocí Dopisů zesílení. Dopisy máme ve hře prozatím tři a to Epický dopis zesílení (-3), Epický dopis zesílení (-2) a Střední dopis zesílení. Epické dopisy zesílení je možné aktuálně získat v Truhle Fénixe a v Truhle mocného Fénixe, které najdeme v Placeném obchodě. Střední dopis zesílení je možné získat na Černém trhu u Obchodníka s nářadím.
 

82367633898886007162.jpg
Obr. 1) Vzhled Dopisů zesílení

Pro převod stupně vylepšení tedy potřebujeme item, z kterého budeme stupeň vylepšení přenášet, item na který chceme stupeň vylepšení převést a jeden z Dopisů zesílení. Pro začátek přesunu klikneme na ikonku kovadliny v pravém horním rohu herního okna a vybereme možnost „Převod vylepšení“.
 

98225239221464464211.jpg
Obr. 2) Výběr možnosti „Převod vylepšení“

Otevře se nám okno pro zesilování, tj. třeba tam, co se dávají drahokamy. Do středového okénka vložíme item, NA který budeme stupeň vylepšení přenášet. Do okénka které se objeví napravo od středového, vložíme jeden z Dopisů zesílení a do posledního okénka, které se objeví vlevo nahoře od středového, vložíme item, Z kterého chceme stupeň vylepšení převést.
 
 

72340283578653165777.jpg
Obr. 3) Správné vložení itemů pro převod stupně vylepšení

Pozor!! Před kliknutím na políčko „Zesílení“ je třeba vědět, jaký item vlastně vytvoříte.

Při převodu stupně vylepšení pomocí:

Epického dopisu zesílení(-3) - ztratíte tři stupně vylepšení na cílovém itemu. Item umístěný v levém horním okénku vylepšovacího okna bude zničen. Pokud bude nově vytvořený item více jak +17, bude bez efektu. Efekt je pak potřeba změnit pomocí Vzorce proměny.Epický dopis zesílení funguje jen mezi úrovněmi vylepšení 11 - 28.

Epického dopisu zesílení(-2) - ztratíte dva stupně vylepšení na cílovém itemu. Item umístěný v levém horním okénku vylepšovacího okna bude zničen. Pokud bude nově vytvořený item více jak +17, bude bez efektu. Efekt je pak potřeba změnit pomocí Vzorce proměny.Epický dopis zesílení funguje jen mezi úrovněmi vylepšení 11 - 28.

Středního dopisu zesílení (-1) - ztratíte jeden stupeň vylepšení na cílovém itemu. Item umístěný v levém horním okénku vylepšovacího okna bude zničen. Nově vytvořený item bude bez zesílení pomocí drahokamů a bez magie. Tento dopis funguje jen mezi úrovněmi vylepšení 1 - 11.

Když jste si maximálně jistí, kliknete na políčko „Zesílení“ a v našem případě vznikne zářivý prut +17 bez zesílení pomocí drahokamů, bez magie a bez efektu. Na samotný proces zesílení není potřeba používat žádné pomocné předměty, protože se nemůže stát, že by proces přenosu selhal.
 


83298264530213302253.jpg
Obr. 4) Původní prut, ze kterého jsme přenášeli vylepšení

18084237608658186808.jpg
Obr. 5) Nově vytvořený item

Závěrečné shrnutí:

Pokud je item s nižší úrovní vylepšení +0 bez magie, drahokamů, zušlechtění, tak výsledná věc má převedenou úroveň vylepšení, je bez magie, drahokamů, zušlechtění a bez efektu.
Pokud je ale item s nižší úrovní vylepšen třeba +17 a má na sobě i magii, drahokamy, zušlechtění a efekt, tak výsledný item bude mít převedenou úroveň vylepšení a tu samou magii, drahokamy a zušlechtění jako dřív, pouze efekt zmizí.

Garett_Xmas.png

Pravidla hry Pravidla fóra Pravidla IRC VOP

Přihlásit Už jsi zaregistrovaný?
Registrovat Ještě nemáš účet?

Přihlášením souhlasím s VOP.

Je jednoduché se zaregistrovat a je to zdarma.

Jednoduše zadej svou emailovou adresu a můžeš okamžitě začít!

Tvé dočasné heslo bude zasláno na tebou zadanou adresu.


Ve hře jsou platné naše Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů.