POVOLÁNÍ

Zaříkávač

Záhadní a temní zaříkávači vládnou stvořením temnoty.

 • Bojovník na dálku, způsobuje velké poškození

 • Vyvolává nestvůry a útočí s nimi

 • Zbraně: Pruty, magické hůlky a ganthy

 • Zbroj: kožené brnění a výstroj z pevné kůže

Zaříkávači, žáci boha Endendrose, mají jedinečnou schopnost otvírat portály vedoucí do jiných dimenzí. Ty jim umožňují přivolávat a ovládat mocné bytosti. Díky své duševní síle mohou získat kontrolu nad různými nestvůrami. Ty je mohou podporovat během bitvy nebo je dokonce léčit. S touto mocnou podporou jsou zaříkávači nebezpečnými protivníky, kteří jsou v bitvě nemilosrdní. Navíc podporují svou skupinu pomocí krystalů a oslabujícími kouzly brzdí své nepřátele.

Výbava: jsou vyzbrojeni pruty, magickými hůlkami a ganthami. Oblékají kožená brnění a výstroje z pevné kůže.

Lukostřelec

Úsměv bohyně Lapiris dodává lukostřelcům sílu a odhodlání.

 • Bojovník na dálku, velmi pohyblivý a obratný, způsobující značné poškození

 • Zbraně: luky, kuše, dýky, jednoruční a obouruční meče

 • Zbroj: kožené brnění a výstroj z pevné kůže

Jsou to obratní bojovníci na dálku, kteří mistrně ovládají luk a šíp - díky své pevné ruce si vždy udrží chladnou hlavu. Ale i v boji na blízko by neměli být podceňováni, protože se dokáží obratně vyhýbat útokům.

Vybavení: protože se musí snadně pohybovat, oblékají pouze výstroj z pevné kůže nebo kroužkové brnění. Vedle luku a šípu používají také kuše, stejně jako jednoruční meče, obouruční meče a dýky.

Bojovníci

Posíleni ohněm boha Rumaparka přežijí tito silní válečníci každou bitvu.

 • Útočník na blízko, mohutný tank způsobující velké poškození

 • Dokáže omráčit protivníky

 • Zbraně: jedno a obouruční meče, sekery, kuše, luky

 • Zbroj: kroužkové brnění, plátová zbroj a štíty

Jsou to velmi chytří a flexibilní bojovníci. Se svými obávanými útoky sráží útočníky násilnými útoky na blízko. Dokáží jednoduše přežít těžké útoky od svých protivníků díky své perfektní obranné technice.

Obranní bojovníci jsou schopni spoutat své protivníky a s pomocí svého plátového brnění a štítu dokáží pohltit mnoho fyzické škody. Útoční bojovníci na druhou stranu umí s obouruční zbraní způsobit obrovské množství škody.

Vybavení: s jedno a obouručními meči, sekerami, kušemi a luky mají bojovníci velký rozsah zbraní k použití. Mohou také oblékat kroužkové brnění nebo plátovou zbroj, stejně jako všechny typy štítů.

Kouzelník

Kouzelníci jsou mistři kouzel a vládci elementů.

 • Útočník na dálku, zranitelný, způsobuje velkou škodu

 • Ohnivá, ledová a blesková magie

 • Dokáže zneschopnit své protivníky

 • Zbraně: pruty, magické hůlky a ganthy

 • Zbroj: plátěná výstroj a lehká zbroj

Jak byli kdysi poučeni Pauldronem, bohem hromu, jsou kouzelníci schopni překročit hranice hmotného a měnit Manu v mocnou magii. Mají tedy dar vládnout elementům a používat je ke svým účelům: od výbušných útoků k velkému množství kouzel a útoků, které způsobují přetrvávající škodu.

Jejich slabá zbroj a nízká odolnost je čiiní velmi zranitelnými proti útokům, takže by měli být hráni s obezřetností.

Vybavení: kouzelníci bojují z dálky a oblékají plátěnou výstroj nebo lehkou zbroj. Dodatečnou sílu získávají z prutů, magických hůlek a ganth.

Kněz

Stejně jako vodní bohyně Rekamies, tak i knězové ochraňují své společníky před nebezpečím vznešeným a milosrdným způsobem.

 • Útočník na dálku, léčitel a obránce

 • Dobrý ve skupinové hře

 • Zbraně: pruty, magické hůlky a ganthy

 • Vybavení: plátěná výstroj a lehká zbroj

V minulosti dala Rekamies, bohyně vody, kněžím dar ochraňovat spojence a uzdravovat je. Když jsou bojovníci v nebezpečí, tak jsou jejich poslední nadějí kněží. Nicméně i kněží vlastní mnoho energie a způsobují nepříteli velké škody. Z tohoto důvodu jsou kněží považováni za strážné anděly, stejně tak ale za posly smrti.

Jako kněží temnoty jsou schopni oslepit své protivníky nebo je proměnit v neškodné veverky kvůli tomu, aby snížili počet svých protivníků. Pomocí obětování a předtuchy dokáží posílit nebo léčit své společníky – nebo je oživit v případě, že zemřeli.

Výbava: pruty, magické hůlky a ganthy jim propůjčují dodatečnou sílu. Kvůli ochraně oblékají plátěnou výstroj nebo lehkou zbroj.

Stínový běžec

Mrštní, bystrozrací a nebezpeční – stínoví běžci využívají temnotu k přepadení svých protivníků

 • Útočí na blízko, způsobují vysoké škody

 • Jsou schopni se schovávat a omračovat protivníky

 • Zbraně: luky, kuše, chakramy, dýky a jednoruční meče

 • Výbava: kožené brnění a výstroj z pevné kůže

Jsou tiší, vypočítaví a bleskově rychlí. Ve výsledku nejsou v žádném případě horší než jejich patron, bůh temnoty Pendatron. Dokáží se dostat hluboko do nepřátelského území, překvapivě napadnout nepřítele a vrátit se do stínů.

Jakmile jsou objeveni, nejsou jejich schopnosti moc efektivní – pouze jakmile jsou dostatečně daleko od nepřítele.

Vybavení: oblékají kožené brnění nebo výstroj z pevné kůže, ale ve výsledku nejsou tak dobře chránění jako bojovníci. Vedle chakramů a dýk jsou schopni ovládat luky, kuše a jednoruční meče.

Přihlásit Už jsi zaregistrovaný?
Registrovat Ještě nemáš účet?

Přihlášením souhlasím s VOP.

Je jednoduché se zaregistrovat a je to zdarma.

Zadej prosím svou e-mailovou adresu a své heslo.

Požadavky: Tvé heslo musí obsahovat mezi 10 a 18 znaky, nejméně jedno velké a jedno malé písmeno a číslo. Zvláštní znaky nejsou povoleny.


Ve hře jsou platné naše Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů.