STVOŘENÍ (OKOLO 3000 PŘED BLONEAD)

Od počátku časů nebylo nikdy nebe odděleno od země. Vše byla jen zející jáma prázdnoty bez začátku a bez konce. Ale pak do světa vstoupili první dva bohové. Byla to božstva s tvůrčími silami. Vznešená Leya ztělesňovala světlo a naději, bojovala neúnavně a s výjimečným nadšením pro harmonii a život. Bergelius byl na druhou stranu oddaný nicotě a zničení života. Namyšleně si zajistil, aby se nemusel o své síly s nikým dělit. Nepřátelství mezi Leyou a Bergeliem rostlo až do jednoho dne, kdy mezi nimi vypukla hrozná válka, ve které bohužel Leya prohrála, což ji odsoudilo k životu v Bergeliově zajetí.

Vytvořil záhadné místo plné temnoty - bylo studené a obestřené stíny. Bohyně, sice zajatá, ale stále plná naděje, použila své nadpřirozené schopnosti k tomu, aby se dívala na výtvor svého soka. Pomocí svých vlastních sil vytvořila souhru mezi nebem a peklem. Tento jev byl později přejmenován na den a noc. V ten samý čas Leya také vytvořila základy života: zemi, vodu, vzduch a oheň.

Svět ozdobila kontinenty, zelení a různými stvořeními na pevnině i ve vodě. Jednomu z kontinentů dala jméno Andaron - dnešní Iberie - a jeho prvním obyvatelům dala jméno Mu. Jelikož nemohla sama ochraňovat svůj výtvor, povolala osm bohů ochránců a dala jim na starost ochranu světa.

Bergelius si nevšiml Leyina výtvoru do té doby, než bylo vše dokončeno. Hluboce nešťastný z toho, že byl tak nepozorný, přikázal Parakeliovi, jednomou ze svých nejvěrnějších sluhů, zničit její výtvor tak rychle, jak je to možné. Parakelius a jeho stoupenci ihned vyrazili směrem k idylickému světu. Bezútěšný mrak mlhy zahalil zemi, rozšiřujíc strach a hrůzu. Parakelius pomýlil lid Mu svou lstivostí a přesvědčil je, aby se připojili k Vládě Stínů. Mír v Andaronu byl zničen.

Osm bohů ochránců seslalo velkou povodeň, za účelem zničení všeho zla a záchrany Andaronu. Množství vody téměř vyhladilo všechna žijící stvoření na světě. Ta, která přežila, uprchla na ostrov Britron na západním pobřeží Iberie.

Jenže vliv zla zůstal dál: v ostrovní izolaci se z mnoha z nich staly ohavné bestie. Parakelius využil svého vlivu a proměnil obyvatele Britronu v nestvůry. Stvoření na tomto ostrově vytvořila bojovný kmen Rahuů.

Přihlásit Už jsi zaregistrovaný?
Registrovat Ještě nemáš účet?

Přihlášením souhlasím s VOP.

Je jednoduché se zaregistrovat a je to zdarma.

Zadej prosím svou e-mailovou adresu a své heslo.

Požadavky: Tvé heslo musí obsahovat mezi 10 a 18 znaky, nejméně jedno velké a jedno malé písmeno a číslo. Zvláštní znaky nejsou povoleny.


Ve hře jsou platné naše Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů.